Om BRYGGEFISK

Bryggefisk skal gjøre sprellende fersk fisk, frossen fisk og levende kongekrabber av høyeste kvalitet fra fiskere i den nordiske regionen tilgjengelig for kunder i hele verden.

For tiden selger Bryggefisk primært til grossister og restauranter i Europa, Asia og Nord-Amerika.

Fersk fisk

Bryggefisk tilbyr kun fisk av høyeste kvalitet fra kystfiskerflåten og ikke fra trålere. Fisken behandles med den største varsomhet fra fangst-tidspunktet - den slaktes, bløgges og legges umiddelbart på is. Ordrene skjæres til på fiskemottaket, og den sendes samme dagen som den ble fanget. Fisken fraktes videre i en ubrutt kuldekjede helt frem til kunden.

Levende kongekrabber

Kongekrabben er en unik arktisk delikatesse og en av de mest fremragende skalldyrarter som er svært ettertraktet av gourmetrestauranter over hele verden. Våre krabber er bærekraftig villfanget i arktiske farvann i Nord-Norge. Etter fangst hviler de i saltvannstanker for å opprettholde sin høye kvalitet før de blir levert levende til kunder over hele verden.