Om BRYGGEFISK

Norge har verdens beste fisk. Men altfor lenge har den ferskeste fisken i liten grad vært mulig å skaffe seg i store byer i Norge. Bryggefisk skal gjøre sprellende fersk fisk av høyeste kvalitet fra fiskere i Nord-Norge tilgjengelig for kunder i første omgang i Oslo-området.

For tiden selger Bryggefisk primært til grossister og restauranter i Oslo-området (samt internasjonalt).

Fisken

Bryggefisk tilbyr kun fisk av høyeste kvalitet fra kystfiskerflåten og ikke fra trålere. Fisken behandles med den største varsomhet fra fangst-tidspunktet - den slaktes, bløgges og legges umiddelbart på is. Ordrene skjæres til på fiskemottaket, og den sendes sørover samme ettermiddag/kveld som den ble fanget. Fisken fraktes i en ubrutt kuldekjede helt frem til kundens dør.

Kystsamfunnet

Bryggefisk ønsker å støtte levende og bærekraftige kystsamfunn i Nord-Norge.

Kystfiskerne forvalter en århundrelang tradisjon og det er de som får fisk av høyeste kvalitet. I norsk fiskeripolitikk har det i lang tid vært en ambisjon å bidra til økt produktivitet i næringen og å sørge for at den beste kvaliteten får den beste prisen. Ved å kutte ut noen mellomledd og ved bruk av digital teknologi håper Bryggefisk å bidra til nettopp dette.

Fotograf Jan Erik Wessel har copyright-rettigheter til alle bilder på forsiden på bryggefisk.no, samt av bildene på toppen av "Om oss-siden" og på toppen av "kontakt oss-siden"

Reisen fra FANGST TIL DØR

1

Fisken slaktes og bløgges (bløs ut) umiddelbart ombord i båten. Dette bidrar til å bevare kvaliteten og holde fiskekjøttet hvitt og rent.

2

Den legges deretter på is ombord i båten, og tas inn til fiskemottaket, der de individuelle ordrene skjæres til og pakkes.

3

Den kjøres samme ettermiddag/kveld til nærmeste flyplass i nedkjølte esker. Fra Røst går fisken med båt til Bodø.

4

Fiskepakkene flys til Oslo og kjøres ut til sluttkunden i termotransport.
Bring er hovedtransportleverandør.