MS Leif Harald

Fiskemottak:

Oldervik fiskeindustri

Sjøsatt:

1980

Båttype:

T0408T

Konstruksjon:

9,52 meter lang sjark

Kapasitet:

7,0

Hovedfangst:

Torsk, hyse og sei

MANNSKAPET

Leif Sigurd Hansen
Med en far og bestefar som var fiskere ble han sjøvant i ung alder, og begynte som fisker da han var fjorten. Nå er det nesten førti år siden, og Leif Sigurd driver nå fiske alene med garn og juksa på sjarken Leif Harald. Han bor i Oldervik i Tromsø Kommune og leverer fangsten til det lokale fiskemottaket.