MS Arnt Ivar

Fiskemottak:

Oldervik fiskeindustri

Sjøsatt:

1987

Båttype:

T0142T

Konstruksjon:

10,63 meter lang sjark

Kapasitet:

12,0

Hovedfangst:

Torsk, hyse og sei

MANNSKAPET

SImon Haugen
Han er 22 år gammel og har allerede åtte år bak seg som fisker. Bak seg har han også 5-6 generasjoner med fiskere. I dag fisker han med garn på sjarken MS Arnt Ivar sammen med onkelen, og både bor og leverer i Oldervik.
Jan Ivar Hansen
Han er 45 år gammel og fisker med nevøen sin på sjarken Arnt Ivar i Nord-Troms, spesielt rundt Malangen og Arnøya. Han har vært fisker hele livet, og mener torsken helst skal serveres som mølje med både rogn og lever.