Vi gambler ikke på skreiens kvalitet 12th of February 2017

Torsk fra Barentshavet på gytevandring langs kysten vår kalles skrei. Dette produktet fortjener den beste behandling, og Bryggefisk selger skrei som er merket med kvalitetsmerket for skrei.

Skreisesongen er fra januar til april. Den norsk-arktiske torsken som lever i Barentshavet starter turen mot Norge i seks-sjuårsalderen når den er gytemoden, og den gyter fra Finnmark i nord til Stad i sør. Størstedelen setter kursen mot Lofoten og legger grunnlaget for Lofotfisket som hver vinter gir enorme verdier. Mye av skreien har tradisjonelt blitt hengt på hjell og solgt til Europa som tørrfisk. Tørrfiskeksporten var sentral i den norske statsdannelsen, og skreifisket er fortsatt en viktig del av livsgrunnlaget for kystsamfunnene langs kysten i nord.

Den beste skreien selges som fersk fisk. Norges sjømatråd har sammen med fiskere utarbeidet en kvalitetsstandard. For å få lisens til å merke skreien som pakkes med kvalitetsmerket må det legges inn ekstra arbeid i alle ledd.

Fisken må være villfanget i perioden 1. januar til 30. april i de naturlige gyteområdene for skrei i Norge. Den må bløgges levende og være godt utblødd, og kjøttet er dermed helt hvitt. Skinnet skal ha jevn farge uten redskapsmerker, klemskader eller parasitter. Fisken skal pakkes innen 12 timer etter fangst og ha en holdbarhet på 12 døgn etter pakking. Hele veien skal den fraktes og oppbevares i optimal temperatur på mellom 0 og 2 kuldegrader.

De kvalitetsmerkede produktene kontrolleres av Skreipatruljen som består av kontrollører fra Norges Råfisklag. Skrei-kvalitetsmerket er i ferd med å bli en meget ettertraktet vare blant restauranter i ypperste klasse i Europa.

I Bryggefisk sender vi kvalitetsmerket skrei fra Nord-Norge på fly i en ubrutt kuldekjede helt fram til kundens dør og utsalgsboden vår på Aker Brygge, som regel dagen etter at fisken er fisket. Du får vite både hvor, når, hvordan og hvem som har fisket fisken du kjøper.

Med kvalitetsmerking og et nært samarbeid med fiskerne og fiskemottakene som leverer til oss, har vi tro på at kvaliteten på den ferske skreien kjennes på smaken.