10 grunner til at vi trenger skreien 27th of February 2017

Vi skal være glade for at skreien har lagt sin gytevandring til akkurat vår kyst. Skrei regnes som Norges eldste eksportprodukt, og det var inntektene fra skreien som bygde både Nidarosdomen og bryggene i Bergen. Her har vi samlet noen av grunnene til at skreien fortsatt er viktig både for Norge og verden:

  1. Skreien er en sentral rovfisk i Barentshavet. Derfor er det viktig å overvåke skreien i en økosystemsammenheng. Skreien kan variere hva den spiser etter kvalitet og tilgjengenlighet, og kan dermed dempe svingninger i bestandene av byttedyr.

  2. Skreien er et godt eksempel på god ressursforvaltning. Mange er imponerte over den norsk-russiske avtalen i Barentshavet og hvordan man har greid å bygge opp den nordøstarktiske torsken til å være verdens største torskebestand.

  3. Skreien gir arbeidsplasser langs kysten i Nord-Norge. Rundt 3000 små kystbåter deltar i skreifisket hvert år og ofte er skreien hovedinntekten som gjør det mulig å drive med fiske hele året. Man anslår at for hver arbeidsplass i kystbåter på sjøen, skapes tre arbeidsplasser på land.

  4. Torskehoder fra skreien er ettertraktet i Nigeria. Hodene tørkes og males til mel, og eksporteres til Nigeria hvor det brukes som et viktig proteintilskudd og smakstilsetning i matlagingen.

  5. Norge eksporterte torskefisk for 13 milliarder kroner i 2015, og skreien står for en betydelig andel. Til tross for lavere kvoter enn i 2014, økte eksportverdien med 8% prosent, som viser at norsk skrei blir stadig mer ettertraktet i Europa.

  6. Skreien er en viktig del av kystens matkultur. To av kyst-Norges mest tradisjonsrike produkter, tørrfisk og lutefisk, lages av skreien. Og hvordan hadde det vært å reise langs kysten i Lofoten og Vesterålen uten fiskehjeller fylt av fisk til tørk?

  7. Skrei er et viktig bidrag til vårt kosthold. Ifølge norsk fiskemyndigheter bør barn spise fisk to-tre ganger i uka. Skrei er en mager fisk som er rik på proteiner, en viktig kilde til omega 3, og også jod som vi får i oss for lite av her til lands. Det er stas hvert år når skreien ankommer kysten, og det oppmuntrer oss til å utnytte sesongen og spise mer fisk.

  8. I Portugal brukes norsk skrei i nasjonalretten bacalao. Bacalao er ganske enkelt det spanske ordet for torsk, og lages av klippfisk. Klippfisk er skrei som tørkes, saltes og presses innendørs. I portugal spiser de klippfisk mange ganger i uka.

  9. Skreien er viktig for det kulturbaserte reiselivet. Mat og tradisjoner knyttet til skreifiske brukes nå som ressurs for opplevelser for turistene. VM i skreifiske samler i dag deltakere fra flere land, og dette har bidratt til å gjøre Lofoten kjent ute i verden.

  10. Skreifisket er bærekraftig matproduksjon. En økende befolkning er avhengig av mer mat fra havet, og da er verdens største fiskestamme viktig å ta vare på. Skreien høstes fra en bestand som er i god forfatning, og skreien er miljøvennlig fordi den selv svømmer inn til kysten vår, og fiskerne må ikke bruke mye drivstoff på å kjøre langt ut på havet for å fiske.