Gode tider langs kysten 21st of March 2017

Det er stor framtidstro i fiskeriene, og kystfiske og kystkultur får plass på både tv-skjermer og filmlerret. 2016 var første år på 14 år med økning i antall fiskere.

I årets skreisesong har det tross mye dårlig vær blitt levert store mengder skrei. Nå i midten av mars er skreifisket på sitt aller travleste, og det er disse ukene som er hovedinntekten til de fleste kystfiskerne.

Fiskere er kjent for å ha Norges farligste yrke, men det er ikke så ofte det snakkes om at de også har Norges triveligste yrke. Dette var tydelig i en spørreundersøkelse i 2015 gjort av forskere fra SINTEF og Universitetssykehuset i Nord-Norge. 99 % av de 832 norske fiskerne som ble spurt svarte at de ofte eller alltid trives på jobben.

Det er ikke lenger flaut å være fisker" sa fiskerminister Per Sandberg tidligere i år, noe som skapte reaksjoner blant fiskere som mente det aldri har vært flaut. Men noe har endret seg, for 2016 er det første året på 14 år hvor det var en økning i antall fiskere i Norge. Nå er det 9.433 fiskere som har fiske som hovedyrke og 1.811 med fiske som biyrke. Andelen unge fiskere er også på vei opp. 19 % av fiskerne er nå under 30 år.

Dette går imot trenden de siste tiårene hvor det er færre og færre fiskere. Etter at det ble åpnet for å ha flere fiskekvoter på én båt har antall fiskere blitt halvert siden år 2000. Men nå er det gode tider i fiskeriene og det er stor etterspørsel etter norsk sjømat ute i verden. Norge har aldri tjent mer på fisken enn vi gjør i dag. På Vestlandet merkes det at også folk fra oljenæringa finner veien til fiskebåtene.

Antall kvinnelige fiskere er også på vei opp. Ved utgangen av 2016 var det 273 kvinner med fiskeri som hovedyrke, mot 260 ved utgangen av 2015.

NRK har nå e realityserie om kystfiske i Lofoten, og på kino går film om både tungeskjæring og selfangst. Vi er glade for at kystkulturen er i vinden for tiden, og at det flere som får øynene opp for hvor trivelig og lønnsomt fiskeryrket er.

Forhåpentligvis fører det også med seg at folk flest begynner å spise mer fisk også!