Bryggefisk tar pause etter Lofotsesongen 30th of April 2017

Lofotsesongen er over, og Bryggefisk vil være borte fra det norske markedet de neste ukene. For å kunne levere på dør eller selge fra bod i Oslo, må vi vakuumpakke fisken, og vi har i vinter belaget oss på at fiskemottak i Nord-Norge gjør denne jobben. Imidlertid er det svært få fiskemottak som har kapasitet og mulighet til å vakuumpakke fisk, og for å kunne ha et bredt og stabilt utvalg av fisk, er vi derfor nødt til å ha vårt eget sted for pakking og filetering av fisk utenfor Oslo. Det er vi nå i ferd med å bygge ut, og når det er på plass, vil vi komme tilbake med et større utvalg av ulike fiskesorter.