Vilkår og betingelser ved kjøp


1. Introduksjon

De nevnte salgsbetingelsene gjelder for salg av varer og tjenester til kunder på www.bryggefisk.no. Kombinert med din bestilling og ordrebekreftelsen, utgjør dette et samlet avtalegrunnlag for kjøpet. Vi råder deg til å lese grundig gjennom betingelsene før du gjennomfører handelen.

Kjøp på www.bryggefisk.no kan kun gjøres av personer over 18 år.

Kjøpene er blant annet regulert av forbrukerkjøpsloven, kjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. For fullstendige lovtekster, se https://lovdata.no/.


2. Partene

Selger:
Firmanavn: Bryggefisk AS
Organisasjonsnummer: 917 471 606 MVA
Postadresse: Riddervoldsgate 4, 0256 Oslo
Telefon: +47 94791621
E-post: info@bryggefisk.no

Kjøper:
Kjøper er personen eller bedriften som er oppgitt i bestillingen, videre kalt du, deg, din eller ditt.


3. Priser

Merverdiavgiften oppgis i sluttsummen. Totalkostnadene vil fremkomme før bestilling og inkluderer alle kostnader knyttet til kjøpet, herav frakt, utlevering og emballasje.

Majoriteten av fisken på www.bryggefisk.no er priset i kroner per kilo. Etter sløying og filetering kan det oppleves noe variasjon i vekt. Den estimerte prisen angis når kunden bestiller fisken. Eksakt pris vil først defineres når fisken klargjøres for levering til deg. Du betaler kun for mengden du mottar.

Prisendringer som skjer etter bestillingstidspunktet får ikke tilbakevirkende kraft. Ved skrive- eller trykkfeil fra vår side, kan vi ensidig endre, slette eller avvise bestillingen. Dette gjelder selv om du som kunde har mottatt ordrebekreftelse. Slike feil må korrigeres innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Vi tar forbehold om prisendringer som følge av endrede priser fra våre leverandører eller valutaendring.


4. Bestilling

Din bestilling er bindende når den er registrert hos oss. Vi er bundet av din bestilling dersom denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss på www.bryggefisk.no, i vår markedsføring eller på annen måte. Angreretten fremkommer nedenfor, i punkt 9.

Angrer du på et kjøp før vi har rukket å sende din bestilling og ønsker å kansellere din ordre, kan du kontakte oss på info@bryggefisk.no eller per telefon, så skal vi hjelpe deg så godt vi kan.

Når vi mottar din bestilling, vil vi sende deg en ordrebekreftelse på e-post. Kontroller at denne er i overenstemmelse med ønsket bestilling.


5. Betaling

Bryggefisk tilbyr betaling med bank-og kredittkort eller faktura. Vi trekker ikke pengene fra din konto før varen er sendt, men beløpet reserveres på din konto når du gjennomfører bestillingen. Når dine varer sendes fra oss vil ditt kort belastes i henhold til endelig sluttsum på kvitteringen.


6. Levering

Levering av produktene skjer på det sted og tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Bryggefisk har ansvar for produktene frem til de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Dersom leveringen av produktene blir forsinket vil vi informere om dette så snart vi har fått kunnskap om det, sammen med informasjon om når leveringen vil skje.

Dersom våre fiskere er forhindret av uvær og vi ikke kan levere din bestilling vil vi ta kontakt med deg for å avtale nytt leveringstidspunkt.


7. Force majeure

Dersom vi er forhindret i å levere, eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av en arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, er bryggefisk fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller å kreditere den mangelfulle varens tilhørende kjøpesum.


8. Undersøkelse av varene

Etter at du har mottatt din bestilling skal du så snart det lar seg gjøre undersøke at leveransen er i samsvar med din ordrebekreftelsen du har mottatt av oss. Undersøk også om det foreligger feil eller mangler. Dersom du ved din undersøkelse av varene oppdager at noe ikke er i samsvar med din bestilling, må du kontakte oss på telefon eller e-post snarest.


9. Angrerett

Din angrerett reguleres av angrerettloven, og eventuelle unntak fra angreretten fremgår også her. Det fremkommer av angrerettloven §22(b) at angreretten ikke kan gjøres gjeldende for varer som forringes raskt eller raskt går ut på dato. Vi er stolte av at fisken vi leverer er superfersk og av god kvalitet. Den leveres til deg i henhold til mattilsynets krav om en uavbrutt kuldekjede. Du kan derfor ikke angre kjøpet dersom du har mottatt din bestilling.


10. Reklamasjon

Hvis det oppdages en feil eller mangel ved din bestilling, må du innen rimelig tid etter at dette oppdages eller du burde ha oppdaget den, melde fra til oss om at du påberoper deg mangelen. Dette kan du gjøre per e-post til info@bryggefisk.no eller på telefon +47 94791621. Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn 2 måneder fra det tidspunkt du oppdaget feilen. Reklamasjon må senest skje to år etter at du mottok varen. Hvis du ikke reklamerer i tide, mister du retten til å gjøre mangelen gjeldende.


11. Forsinkelse og manglende levering

Kjøperens rettigheter ved forsinkelse er regulert i forbrukerkjøpslovens kapittel 5. Dersom tingen ikke blir levert eller leveres for sent og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du;

  • holde kjøpesummen tilbake
  • Kreve oppfyllelse
  • Kreve heving
  • Kreve erstatning


12. Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos www.bryggefisk.no står ansvarlig for å betale for mottatte ytelser levert av oss. Ansvaret gjelder også andres bruk av din tilgang. Dette gjelder ikke dersom det kan påvises at uvedkommendes bruk er gjort mulig gjennom uaktsomhet fra vår side.


13. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Det fremgår av forbrukerkjøpslovens kapittel 9 at dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke- forskuddsbetalte uavhentede varer.


14. Forbehold

Bildene brukt på vår nettside er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.

Vi ønsker hele tiden å gi deg best mulig informasjon om produktene du bestiller. Informasjon om hvem som har fisket fisken og hvor den er fisket vil ikke være tilgengelig før fangstdagen.

Vi forbeholder oss retten til å endre vilkårene, som følge av lovendringer.


15. Nyhetsbrev og kommunikasjon

Vi sender ut nyhetsbrev og annen informasjon via e-post. Ønsker du ikke lenger å motta nyhetsbrevene kan du melde deg av disse ved å klikke på en link nederst i nyhetsbrevet. Det er frivillig å motta nyhetsbrev. Vi vil også benytte telefon eller e-post for å gi deg annen vesentlig informasjon vedrørende din bestilling.


16. Personvern

Vi er opptatt av at våre kunders personopplysninger håndteres på en trygg måte. Når du utfører en transaksjon hos oss, oppbevarer e-postadresse, adresse og navn og telefonnummer. Denne informasjonen må vi ha for å kunne levere varene til deg på en trygg måte, og kontakte deg i forbindelse med ordren. Bryggefisk lager ikke din kortinformasjon, og benytter ikke cookies.


17. Konfliktløsning

Vi gjør vårt ytterste for at du skal være fornøyd. Skulle det likevel være nødvendig kan forbrukerrådet eller forliksrådet bistå med mekling av konflikten.